Regulamin sklepu www.tarnowscy.com.pl

 

INFORMACJA

Sprzedający oświadcza - że w oparciu o Dz.U.2017.0.2204 t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, Art. 256 "Propagowanie faszyzmu lub innego ustroju totalitarnego lub nawoływanie do nienawiści", § 3 nie narusza prawa proponując przedmiot sprzedaży do celów historycznych lub kolekcjonerskich.

Przedmioty TYLKO DO CELÓW historycznych lub kolekcjonerskich.

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

 

2. Zamówienie w Sklepie Internetowym www.tarnowscy.com.pl może złożyć każda osoba.

 

3. Zamówienia mogą Państwo składać bezpośrednio na naszej stronie www.tarnowscy.com.pl, e-mailem, w wyjątkowych przypadkach telefonicznie 608-44-60-80. Po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem informację potwierdzającą złożenie zamówienia.

 

4. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się: a. w przypadku zamówień płatnych przelewem - po tym jak do sklepu dotrze od klienta e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia oraz zostanie odnotowana wpłata na konto.

 

5. Realizowane będą tylko zamówienia potwierdzone. Pracownik sklepu może kontaktować się z osobą zamawiającą w celu dodatkowego potwierdzenia zamówienia przez telefon.

 

6. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

 

7. Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w szczególnych przypadkach bez podania przyczyny po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego.

 

8. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

 

9. Do każdego zamówienia wystawiany jest dowód sprzedaży

 

10. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury. Klient może wycofać złożone zamówienie telefonicznie 608-44-60-80 lub e-mailem pod adresem biuro@tarnowscy.com.pl Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.

 

11. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób.

 

12. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę. Zamówienia złożone w piątek po godz. 16-tej, w sobotę, oraz w niedziele i święta, będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym. Przy każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania zamówionych towarów ze sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.

 

13. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + czas dostawy. Dostawy realizowane są za pośrednictwem Poczty-Polskiej lub kuriera.

 

14. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 30 dni od daty odebrania przesyłki. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą lub paragonem z wypełnioną częścią "zwrot". Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

 

15. Wszystkie towary dostępne w sklepie, fabrycznie nowe objęte są gwarancją producenta.

Towary z demobilu są używane ale w dobrym stanie.

 

16. Reklamacje. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien odesłać go przesyłką pocztową pod adresem sklepu www.tarnowscy.com.pl:

ARTURO Retkińska 77 m.8, 94-004 Łódź.

Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę lub paragon. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Do przesyłki należy dołączyć opis reklamacji oraz w miarę możliwości adres poczty internetowej lub numeru telefonu kontaktowego.

 

17. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a:

ARTURO

Artur Tarnowski, 

Retkińska 77 m.8, 94-004 Łódź.

NIP: 7272315307. REG: 101609697.

 

18. Informacje o produktach zawarte na stronie internetowej stanowią oferte w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 

19. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

 

20. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

 

21. Gwarancja -2 lata

 

22. Przedpłatę dokonuje się na konto FIRMY 

 

"ARTURO":  Bank ING 64 1050 1461 1000 0092 4652 6199

 

wpisując w tytule płatności numer zamówienia.